Genomineerden
Limburg Duurzaamheid
Award 2019

A New Me

A New Me biedt gepersonaliseerde leefstijlprogramma’s en 24/7 begeleiding aan op basis van DNA om zo mensen succesvol te helpen aan een duurzaam gezonde(re) leefstijl. Mensen kunnen ook deelnemen aan het 24 uur programma, waarin ze in een dag tijd leren wat een gezonde leefstijl is.

ACS cleaning

ACS cleaning en Bijzonder Schoon van de rednaX groep werken samen aan het schoonmaken van de wereld voor nu en later. Daarom is besloten een voedselbos aan te leggen naast het bedrijfspand. Insecten zijn immers de opruimers in de natuur.

AGMI Traffic & Lighting

AGMI Traffic & Lighting wil al haar producten op een verantwoorde en veilige manier ontwikkelen. Het streven is om álle standaard producten zodanig te ontwerpen, dat ze het Cradle to Cradle certificaat mogen dragen.

Dekkers Tweewielers

Met een breed scala aan duurzame elektrische fietsen en bijpassende cursussen stimuleert Dekkers Tweewielers dat mensen ook op hoge leeftijd veilig kunnen blijven fietsen en zo werken aan hun fitheid, mobiliteit en sociaal leven.

Electric Dutchman

InVenlo faciliteert food aanbieders binnen de gemeente Venlo met een full service e-commerce oplossing inclusief logistieke ontzorging. De Electric Dutchman wordt ingezet om de bezorgers te voorzien van een duurzame mobiliteitsoplossing die geschikt is voor de langere afstanden.

Fairtrade Venlo-Venray

Fairtrade zorgt ervoor dat producten onder eerlijke handelsvoorwaarden worden verhandeld op basis van gelijkwaardigheid, partnerschap en met respect voor mens en milieu. Wij kopen hier producten waar wij plezier aan beleven en elders in de wereld ontvangen mensen een eerlijk loon en worden daardoor in staat gesteld duurzaam op eigen benen te staan.

.

Frisfabriek

De Frisfabriek werkt op een houtvergassingssysteem, waardoor het pand afgesloten kon worden van gas. Daarnaast herbergt het een groendak (CO2 compensatie) en 80m2 aan zonnepanelen die voor 80% tot 90% dekkend zijn qua energiegebruik. Het resthout van Just Blocks vindt zijn weg naar het houtvergassingssysteem of wordt door Karakter mee naar boven genomen om mee te drukken of om stempelarmaturen mee te maken.

Kerkrade jouw duurzame toekomst

Dit leerproject is door Continium discovery center ontwikkeld. Het doel is om leerlingen van het basisonderwijs te laten nadenken over en actief aan de slag te laten gaan met sociale, economische en ecologische duurzaamheid, voor nu en in toekomst. Hierbij draait het om kinderen te leren verantwoord om te gaan met energie, water, voeding en grondstoffen.

KERNgezond

Stichting KERNgezond organiseert op 30 basisscholen door heel Limburg een programma gebaseerd op 3 pijlers: gezond bewegen, gezonde voeding en gezond gedrag om zo bij te dragen aan een duurzaam gezonde leefstijl van jongeren. Daarnaast koppelt KERNgezond in 12 kernen in Limburg eenzame ouderen uit zorginstellingen aan de jeugd van sportverenigingen. Inzicht in elkaars leefwereld leidt tot duurzaam respect.

Kipster

Hoe kunnen we de wereld op een eerlijke manier voeden, zonder mensen uit te sluiten, de natuur uit te putten en dieren onnodig te kwellen? Daarmee houdt Kipster zich bezig, met de Kipstereieren. De eerste, en vooralsnog enige, klimaatneutrale eieren met het maximale aantal van 3 sterren in het Beter Leven Keurmerk van de Nederlandse Dierenbescherming en het Planet Proof Stempel van Stichting Milieukeur.

s.

Knoest

Knoest werkt aan een kleinschalig cultuurlandschap, op de grens van landbouw en natuur. Knoest is een gemengd bedrijf: natuurlijke dagen buiten, teamuitjes, workshops, cursussen, boomverzorging, advies, ontwerp, balken en planken, natuurlijk spelen en groene projecten. Knoest geeft hout uit de natuur een duurzaam nieuw leven.

.

Koningslust voetbalclub

Veel elementen uit de oude kantine van VV Koningslust zijn hergebruikt en terug te vinden in het nieuwe gebouw. Ook zijn er zonnepanelen bevestigd op het dak van de kantine. Op deze wijze geeft VV Koningslust invulling aan duurzaamheid.

Munckhof

Drie touringcars van Munckhof rijden permanent op Bio Diesel (ook wel HVO of Blauwe Diesel geheten). Dit zijn op jaarbasis 2 miljoen kilometer. In totaal rijden 618 voertuigen op CNG (Bio gas) en 31 voertuigen zijn vol elektrisch.

MV Energietechniek

Om de finish te halen bij de energietransitie, is waterstof nodig. Waterstof is de oplossing voor opslag van groene stroom, mobiliteit, industrie en verwarmen. MV Energietechniek biedt deze oplossingen aan en oplossingen voor biogas/groengas oplossingen. Waterstofopwekking uit groene stroom, zon en wind (groene stroom) = de druiven en waterstof opwekking (opslag van groene stroom) = de wijn.

NewDay Design

NewDay Design levert grote bijdrage aan het circulair maken van events. Unieke verbinding, unieke materialen voor een beter resultaat binnen de standbouwwereld. In samenwerking met Ekkehart BV en Eco-Makelaar. Drie partijen die als gamechanger in de circulaire economie willen fungeren.

People’s Farm

In de moestuin van People’s Farm wordt op kleinschalige, maar efficiënte en duurzame wijze geteeld. Er wordt met kleine lichte werktuigen gewerkt en de bedden waarin de groenten groeien, blijven onbereden. Dit heeft een positief effect op het bodemleven en daarmee de bodemgezondheid. Datzelfde geldt voor de wisselende teelten die in de moestuin plaatsvinden en waarmee bodemuitputting wordt voorkomen. Dit gebeurt op biologische duurzame wijze.

Stadskantoor Venlo

Het stadskantoor van de gemeente Venlo is een bijzonder gebouw, omdat het is ontworpen en gebouwd volgens het principe van Cradle to Cradle. Afval bestaat niet, alle producten zijn een voedingsbodem voor iets nieuws. Producten worden zó ontworpen, dat na gebruik de grondstoffen weer opnieuw gebruikt kunnen worden en dat het voordeel oplevert voor mens, milieu en economie.

Superlocal

In het herstructureringsproject SUPERLOCAL worden de materialen van leegstaande hoogbouwflats in Bleijerheide hergebruikt voor de bouw van circa 130 nieuwe woningen en de inrichting van het openbare gebied. In 2021 wordt de nieuwe duurzame buurt opgeleverd. SUPERLOCAL staat in het teken van hergebruik en circulair bouwen. In dat kader werd in 2018 een Expogebouw gemaakt van het materiaal van een te slopen flat. De kennis die is opgedaan, wordt gebruikt voor de bouw van drie circulaire woningen.

THT New Cool

De New Cool trailer is een concept van Twan Heetkamp. Normale koeltrailers gebruiken ongeveer 30 liter diesel per dag, maar deze trailer verbruikt geen druppel. De Valx as is voorzien van een generator die energie opwekt als de trailer vertraagt. Deze energie wordt opgeslagen in het accupakket en hier wordt de koelmotor mee aangedreven. Deze techniek kan op ieder merk trailer en met alle gewenste specificaties worden gebouwd.

Tiny House Limburg

Tiny House Limburg vindt het belangrijk dat we duurzame oplossingen gebruiken in zowel de bouw als voor het wonen in een tiny house. Tiny House Limburg streeft naar een kleinere ecologische voetafdruk en wil als pionier graag het juiste voorbeeld zijn. Er zijn Tiny Houses on-gridd (aangesloten aan voorzieningen) en off-grid (zelfvoorzienend). Denk hierbij aan stroom zonder netwerkaansluiting en water dat wordt opgevangen en gefilterd.

Vissers Energy/Van Kessel Olie

Blauwe Diesel is de meest duurzame dieselbrandstof op dit moment. Deze diesel is volledig fossielvrij en bestaat geheel uit hernieuwbare grondstoffen. Een groot voordeel is dat dieselvoertuigen geen aanpassingen nodig hebben voor het gebruik van Blauwe Diesel. Verder is deze ecologische diesel CO2-neutraal, emissiearm en biologisch afbreekbaar. Blauwe Diesel wordt niet geproduceerd uit fossiele (ruwe) olie, maar uit plantaardige afvaloliën.

Waterschapsbedrijf Limburg

Met de introductie van Verdygo heeft Waterschapsbedrijf Limburg afvalwaterzuivering als het ware opnieuw uitgevonden. Verdygo is een revolutionaire, duurzame en circulaire ontwerp- en bouwtechniek voor rioolwaterzuiveringsinstallaties. In tegenstelling tot traditionele bouwmethodes met ingegraven bassins bestaat Verdygo uit losse modules met het formaat van standaard schipcontainers, die bovengronds worden geplaatst en aan elkaar gekoppeld.

Zwamburg

Zwamburg kweekt duurzame, eetbare paddenstoelen op de reststromen van Limburg. In haar nieuwe duurzame kwekerij maakt Zwamburg gebruik van koffiedrab om oesterzwammen op te kweken. Koffiedik haalt zij op bij verschillende lokale bedrijven om de CO2 footprint zo laag mogelijk te houden. Na het kweken wordt het uitgewerkte koffiedik naar een composteerder gebracht, zodat het weer aan de natuur wordt teruggegeven.